Privacybeleid Werkstap


De enige gebruikersinformatie die wordt opgeslagen zijn de door de gebruikers ingevoerde gegevens. Deze gegevens zijn alleen inzichtelijk voor de gebruiker zelf en aan de aan hem gekoppelde begeleiders zoals praktijkopleiders, trajectbegeleiders, administrators en superadministrators. PMB BV en PTC Werkstap BV zijn niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit het gebruik van de opgeslagen gegevens door de gebruikers en begeleiders.
E-mail en andere berichten zijn alleen bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Door de elektronische verzending kunnen aan de inhoud van e-mail en andere berichten geen rechten worden ontleend.
PMB BV en PTC Werkstap BV geven geen garantie dat e-mail en andere berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.