Disclaimer Werkstap


Algemeen
Het hier onderstaande is van toepassing op zowel alle gebruikers van deze website als op alle informatie en gegevens die of door middel van deze website worden aangeboden of ingevoerd.


Informatie en aansprakelijkheid
Deze website (werkstap.nl) en de inhoud hiervan is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. PTC Werkstap BV is als leverancier van deze site niet aansprakelijk voor enige schade (van welke aard dan ook) die voortvloeit uit enig gebruik van deze website en/of uit de via deze website verkregen en ingevoerde gegevens, waaronder begrepen gegevens en informatie verkregen en ingevoerd via in deze website vermelde hyperlinks naar andere websites.
PTC Werkstap BV is bovendien niet aansprakelijk voor storingen of andere technische mankementen welke kunnen ontstaan door het bezoek en gebruik van deze website en/of websites waarnaar op enige wijze wordt verwezen (waaronder begrepen, maar niet beperkt, hyperlinks e.d.)
PTC Werkstap BV is ook niet aansprakelijk voor enige schade als deze website door wat voor oorzaak dan niet of tijdelijke niet bereikbaar is.


Auteursrecht en eigendommen
Het auteursrecht op deze website en de hierin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties hiervan berust bij PMB BV. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het niet toegestaan deze website of enig onderdeel hiervan te vermenigvuldigen in welke vorm dan ook.
De informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld uitsluitend voor eigen doeleinden gebruiken en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.


Nadere informatie
Indien u nog vragen of twijfels heeft kunnen u met ons contact opnemen.